19.11.2015 - Wyzysk Ludności Krajów Globalnego Południa

19.11.2015mata

            Powszechnie wiadomo , że kraje Globalnego Południa borykają się z problemami gospodarczo-społecznymi. Głównie mówi się o problemach głodu, biedy oraz chorobach dotykających ludzi tych regionów. My natomiast pisząc ten reportaż chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem. Dotyczy on wykorzystywania ludności , a zwłaszcza dzieci w celach minimalizacji kosztów poprzez zatrudnianie ich jako taniej siły roboczej.
            Rodzice w tych krajach ze względów zdrowotnych nie są w stanie pracować , dlatego to właśnie dzieci są odpowiedzialne za utrzymywanie rodziny. Ten fakt jest często wykorzystywany przez pracodawców , którzy zatrudniają je do pracy w niegodziwych warunkach. Oznacza to brak przestrzegania praw pracownika oraz jakichkolwiek przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeważnie są to prestiżowe firmy produkujące ekskluzywne produkty. W praktyce wiąże się to z zatrudnianiem bez umów oraz zapewnienia odpowiednich świadczeń.
            Zapobieganie temu problemowi jest ograniczone. Ludzie nie są świadomi w jakich warunkach powstają produkty codziennego użytku. Nikt nie wie czy osoba wytwarzająca dany produkt została odpowiednio wynagrodzona oraz czy pracowała w dogodnych warunkach.
Nasuwa się więc pytanie, skąd mamy znać pochodzenie produktu, który kupujemy?
Z pomocą przychodzą nam różne organizacje pozarządowe takie jak: Fair Trade Advocacy Office (FTAO), European Fair Trade Association (EFTA), Network of the European World Shops (NEWS).
Tutaj pojawia się kolejne pytanie, jak te organizacje informują nas o pochodzeniu produktów?
Otóż produkty oznaczone logiem ,,Fair Trade” znajdującym się na opakowaniach produktów dają nam pewność, że osoba zaangażowana w produkcję tego towaru nie została w bezwzględny sposób wykorzystana.
            Wiele ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy czym jest fair trade. Jest to międzynarodowy ruch, którego celem jest wyeliminowanie ubóstwa w krajach, podniesienia świadomości ludności Południa w zakresie ich praw oraz kontroli przebiegu produkcji.


« Powrót