Vademecum Młodego Reportera

Podstawowe rodzaje tekstów dziennikarskich:
 • informacja prasowa – bezstronna, rzeczowa informacja o jakimś wydarzeniu, sytuacji, faktach; obecnie najbardziej popularna forma dziennikarska (stanowi ok. 70% wszystkich tekstów prasowych); może to być: zapowiedź jakiegoś wydarzenia, sprawozdanie, kronika wydarzeń, wzmianka, notatka…
 • wywiad – zapis rozmowy z jedną lub kilkoma osobami na konkretny temat; scenariusz takiej rozmowy (pytania i ich kolejność) powinien być wcześniej zaplanowany;
 • reportaż – rodzaj sprawozdania, dot. pewnej sytuacji, problemu, osób, wydarzeń; w reportażu może być widać „piętno” reportera – jego osobisty punkt widzenia
 • Artykuł publicystyczny - publikacja prasowa wyrażająca stanowisko autora lub redakcji wobec istotnych problemów oraz zjawisk społecznych; celem artykułu jest popularyzacja, interpretacja oraz ocena faktów i problemów zakresu np. polityki, ideologii gospodarki, a także kształtowanie opinii czytelników.
 • Felieton – dość swobodna forma dziennikarska, najczęściej rodzaj komentarza do aktualnych wydarzeń; wymaga dużego doświadczenia, „lekkiego pióra” i błyskotliwości autora.


Zasady tworzenia materiałów prasowych
 • Prosty język – tekst powinien być zrozumiały, jasny, pisany krótkimi zdaniami; należy posługiwać się czasownikami - unikać nadmiaru rzeczowników odczasownikowych!
 • Zwięzłość – trzeba dążyć do przekazania maksimum informacji w jak najkrótszej formie; po napisaniu dobrze jest przeczytać raz jeszcze i wyrzucić wszelkie niewiele wnoszące zdania i słowa
 • Aktualność – nie piszemy o wydarzeniach, które odbyły się miesiąc temu, chyba że z jakiegoś powodu są ważne w tym momencie (bo np. dany temat jest znów ważny)
 • Źródło informacji – w tekście lub pod nim podajemy źródło, z którego autor czerpał dane, by informacja była wiarygodna


Pamiętaj, że:
 • Najważniejsze informacje powinny być podane na początku, a potem rozwijane
 • Informacje muszą być zwięzłe i zrozumiałe
 • Warto uzupełniać tekst cytatami – wypowiedziami konkretnych osób lub fragmentami z materiałów źródłowych
 • Jeśli tekst uzupełniamy zdjęciami, to powinny one współgrać z treścią informacji