10.07.2014KrzysztofF

Zapraszamy młodzież z Młodzieżowych Rad Gmin w Bałtowie, Bejscach, Koszycach, Miechowie, Wielkiej Wsi, Ryglic i młodzież z Sadowia do udziału w konkursie na reportaż.

08.07.2014KrzysztofF

Czy lubicie już stronę na facebooku projektu "Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy"?

03.07.2014KrzysztofF

Młodzież z gmin bedących w projekcie "Partycypacja - dysktutujemy, decydujamy, działamy" zrealizowała szereg interesujących wydarzeń zaplanowanych w konkursie na "Młodzieżową inicjatywę obywatelską". Poniżej znajdziecie opis działań w Ryglicach.

20.06.2014KrzysztofF

W ostatnich miesiącach powołano do życia kolejne Młodzieżowe Rady Gmin i Miast, jako organ wzbogacający dorosłych we wprowadzaniu pozytywnych zmian w swojej miejscowości.

23.04.2014KrzysztofF

Przedstawiciele małopolskich i świętokrzyskich samorządów, organizacji pozarządowych ale także 7-miu młodzieżowych grup inicjatywnych dążących do stworzenia Młodzieżowych Rad Gmin, mieli okazję zobaczyć, jak demokracja partycypacyjna rozwija się we Franc