03.01.2014 - Przepis na sukces w Woli Mieleckiej.

03.01.2014SylwiaPietras

‘ELEKTROŚMIECIOMANIA - MAMY CAŁY ŚWIAT DO WYGRANIA’ – tak brzmi pełna nazwa projektu, w którym brali udział uczniowie Gimnazjum Publicznego z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. Przedsięwzięcie to nie dotyczyło wyłącznie terenu szkoły, ale swym zasięgiem objęło całą gminę wiejską Mielec, a z czasem nawet miejscowości spoza granic gminy.  Na początku, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w całej szkole, wybrani zostali najaktywniejsi uczniowie - członkowie szkolnego ekopatrol. Przeszli oni szkolenia ( pierwsze szkolenie na temat klasyfikowania ZSEE, drugie na temat poprawnego pisania reportaży i robienia zdjęć ), które pomogły w realizacji dalszych zadań i pokonywaniu wszelkich  trudnościach.
Pierwszym ważnym przedsięwzięciem  była organizacja gminnej konferencji ekologicznej, którą zaszczycili swoją obecności znamienici goście: sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy Mielec oraz Kazimiez Gacek - Wójt Gminy Mielec oraz pani Olga Gałek - przedstawicielka fundacji MILA. Uczniowie zaprezentowali dotychczasowe zmagania młodzieży szkoły ze zbiórką zsee oraz zaprezentowali plany i zamierzenia.
Realizacja przyjętego planu pracy i sukcesywna zbiórka zsee szła bardzo dobrze. Punkty zbiórki znajdowały się również przy ZS w Woli Mieleckiej i innych wyznaczonych miejscach (przy innych szkołach gminy Mielec) i w każdej chwili można było tam przywieźć zsee.
Najciekawsze dla członków ekopatrolu były wyjazdy poza teren szkolny.  Jednym z najbardziej zapamiętanych była wycieczka na wysypisko śmieci i poznanie zasad segregacji i postępowania z odpadami, również z zsee. Członkowie patrol, chcąc zachęcić swoich kolegów i koleżanki do aktywnej zbiórki sprzętu elektrycznego, zorganizował koncert, w którym wziął udział szkolny zespół PowerBass. Zwarty i gotowy patrol został podzielony na kilka grup, które pracowały w wyznaczonych rejonach.  Zadaniem każdej grupy było zachęcenie mieszkańców wsi (z wyznaczonego terenu) do tego,  aby oddawali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbiórki. Grupa najaktywniejszych dziewcząt opracowała ulotki i plakaty, które później upowszechniono na całym terenie.
Wielką furorę zrobiło przedstawienie kukiełkowe dotyczące elektrośmieci pt ’Śpiąca Królewna’. Początkowo przedstawienie odgrywane było kilkakrotnie tylko na terenie szkoły w Woli Mieleckiej. Młodzi członkowie ekopatrolu postanowili odwiedzić szkołę w sąsiedniej wsi przedstawiając sztukę wszystkim jej uczniom. Uczniowie wzięli udział w mini konkursach z nagrodami ufundowanymi przez liderkę ekopatrolu.

Dzięki pracy ekopatrolu  zgromadzono pięć ton elektroodpadów oraz zebrano ... wiele nowych doświadczeń i wiedzy na temat ‘chomikowania’ ZSEE'. smiley BARDZO DZIĘKUJEMY TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU ORAZ TYM , KTÓRZY ODDALI ZSEE smiley  - tak brzmiały ostatnie słowa wygłoszone przez liderki ekopatrolu na spotkaniu podsumowującym projekt połączonym z koncertem zespołu PowerBass.
 

Galeria:« Powrót

Komentarze:

Dodano: 05.01.2014 18:02 pezdae

Nie ma jak dobra zabawa przy okazji dobrej pracy! Tak trzymać! eżp