02.09.2014 - Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów

02.09.2014wera0929

  • W dniu 10 czerwca 2014r.w Urzędzie Gminy Bałtów, o godzinie 10 odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów, w której wzięło udział 12 osób, które wcześniej złożyły swoje zgłoszenia do dyrektora szkoły, do której uczęszczają .Wszyscy  młodzieżowi radni wcześniej zebrali się pod Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie a potem pod okiem Zuzy-opiekunki udali się do Urzędu Gminy by odbyć pierwszą, poważną sesję. Głównym celem sesji było przede wszystkim wybranie prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów, komisji rewizyjnej ale również zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na sesjach, zadaniami, jakie należą do radnych .W trakcie sesji, młodym radnych pomagał przewodniczący rady dorosłych aby wszystko przebiegało jak należy.enlightened W pierwszej kolejności odbyły się tajne wybory których działaniem kierowała komisja skrutacyjna w składzie Weronika Zielińska, Michał Dąbek oraz Marta Róg. Po obliczeniu wszystkich głosów przez komisję, jednogłośnie przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów została Izabela Kopała, najstarsza spośród radnych. W taki sam sposób przebiegały wybory prezydium. Wyniki przedstawiały się następująco:
  • Wice przewodniczący- Konrad Ferens,
  • Sekretarz- Anna Kopała, 
  • Skarbnik- Olga Grudniewska.laugh                                                                                              
  • Na początku sesji każdy się stresował i był lekko zdenerwowany lecz okazało się że to nie jest nic trudnego a wręcz jest to bardzo łatwe, przyjemne a nawet interesujące. Na zakończenie wypowiadali się nasi opiekunowie oraz radni Gminy Bałtów, każdy gratulował nam dotychczasowych osiągnięć. Dostaliśmy prezenty od wójta i Rady Gminy w postaci wyprawki Radnego oraz kronikę od opiekunek projektu pani Magdaleny Sałek i Agaty Cieślik, w której będziemy uwiecznić nasze wszystkie działania. Z budynku wyszliśmy bardzo zadowoleni, a jakże dumni. Jest z czego, w końcu, jesteśmy Młodzieżowymi Radnymi! winkyes                                                        
  • Autor: Weronika Zielińska                                                                                                 
  • Młodzieżowa Rada Gminy Bałtó

 « Powrót