Partnerzy

Platforma Młodzi Reporterzy powstała w ramach projektu „Elektro – nie – śmieci”, który jest realizowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.