19.11.2015 - Kraje rozwijające się

19.11.2015Mila14

Kraje rozwijające się – termin określający kraje których rozwój gospodarczy jest na bardzo niskim poziomie. Dotyczy to niemal wszystkich krajów Afryki, Azji Południowej  oraz Ameryki Łacińskiej.
Głównymi problemami w takich krajach są m.in. ubóstwo, głód, niedożywienie, choroby, brak wody i nierówności społeczne.
Budżet tych państw nie wystarcza na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania podstawowych ośrodków jakimi są szpital czy szkoła.  Krajom rozwijającym się można pomóc poprzez różnorodne dotacje. Należy pokazać jak rozdysponować przekazane środki aby przynosiły kolejne zyski i  pomagały państwu się rozwijać. Inną formą pomocy jest pomoc materialna. Miejscowe służby mogą otrzymać potrzebne środki takie jak profesjonalny sprzęt przez co ich praca będzie wydajniejsza i będą mogli pomagać ludziom. Nie wystarczy jednak sama pomoc z zewnątrz. Aby kraj mógł rozwijać się w większym tempie potrzeba odpowiednich działań ze strony władz i całej społeczności  kraju np. ograniczenia wydatków publicznych czy zmiany struktury gospodarki i przemysłu.
Polska pomaga krajom rozwijającym poprzez organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, Polską Akademię Nauk i jednostki jej podległe oraz szkoły wyższe lub za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.
Polska pomoc realizowana jest w dwóch grupach państw. Pierwsza grupa obejmuje– Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę a druga Burundi, Etiopię, Kenię, Ruandę, Somalię, Sudan Południowy, Tanzanię, Ugandę, Libię, Tunezję, Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Autonomię Palestyńską.


« Powrót