Konkursy

Konkurs na reportaż pt. "Kurs na Południe!

Data dodania: 25 Jun 2015

Zapraszamy młodzież  w wieku 13-19 lat z gmin: Ryglice, Wielka Wieś, Gnojnik, Bałtów, Sadowie i Kunów do udziału w konkursie KURS NA POŁUDNIE na reportaż literacki lub multimedialny dotyczący krajów Globalnego Południa (

Więcej

Konkurs na reportaż pt. "Rodzinna pasja"

Data dodania: 25 May 2015

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w konkursie na reportaż pt. "Rodzinna pasja", realizowanego w ramach projektu "Seniorzy aktywni lokalnie". Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na dobre przykłady integracji m

Więcej

"Lekcja o niskiej emisji" - konkurs na scenariusze lekcji

Data dodania: 23 Jul 2014

Czym oddychamy? Czas na „Lekcję o niskiej emisji”! Czyste powietrze, to temat, który dotyczy nas wszystkich. By podnieść  świadomość zanieczyszczeń powietrza wywołanych niską emisją, zapraszamy do konkursu „Le

Więcej

Konkurs na reportaż o działaniach Młodzieżowych Rad Gmin

Data dodania: 10 Jul 2014

Zapraszamy młodzież z Młodzieżowych Rad Gmin, które obejmuje działaniami projekt "Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy" do udziału w konkursie na reportaż.  Zachęcamy Was do opisywania Waszych działań w rama

Więcej

Konkurs fotograficzny pt. "Demokracja w obiektywie" - przedłużony termin nadsyłania zdjęć!

Data dodania: 07 May 2014

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, którego tematem jest demokracja. Szczególnie zachęcamy do przesyłania zdjęć obrazujących demokrację lokalną - mieszkańców Was

Więcej

Już wkrótce nowy konkurs fotograficzny - "Demokracja w obiektywie"!

Data dodania: 05 Apr 2014

Już wkrótce na naszym portalu zostanie ogłoszony nowy konkurs fotograficzny pt. "Demokracja w obiektywie", w ramach którego młodzież z całej Polski będzie mogła nadsyłać fotografie prezentujące w ciekawy przejawy demokracji lokalnej - np. mies

Więcej

Gratulujemy Laureatom Konkursu "Aktywny Elektro-Patrol"

Data dodania: 27 Jan 2014

W grudniu 2013 Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprosiła do udziału ogólnopolskim Konkursie „Aktywny Elektro-Patrol” szkoły i grupy młodzieżowe prowadzące kampanie edukacyjne dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Konk

Więcej

Wyniki Konkursu reporterskiego ogłoszonego na portalu www.mlodzireporterzy.pl

Data dodania: 27 Jan 2014

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w ramach projektu „Elektro-nie-śmieci” ogłosiła w grudniu 2013 konkurs  na najciekawszy reportaż zamieszczony na portalu www.mlodzireporterzy.pl Jurorami tego konkursu byli użytkownicy portalu, którzy oddaw

Więcej

Konkurs Młodzi Reporterzy w elektro-akcji

Data dodania: 15 Nov 2013

Członkowie Elektro-Patroli, Młodzi Reporterzy z różnych stron Polski! To dla Was jest zaproszenie do udziału w Konkursie "Młodzi Reporterzy w elektro-akcji". Czekamy na Wasze reporterskie relacje ze szkolnych, gminnych i ponadlokalnych akcji doty

Więcej

Konkurs Elektrośmieci na dzikich wysypiskach

Data dodania: 09 Sep 2013

Uwaga! Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania prac na Konkurs do 7 października 2013 (na liczne prośby zainteresowanych uczestnictwem i ich Opiekunów). Fundacja MiLA zaprasza do udziału w Foto-Konkursie „Elektrośmieci na dzikich wysypiskac

Więcej