Konkurs na reportaż pt. "Kurs na Południe!

Zapraszamy młodzież  w wieku 13-19 lat z gmin: Ryglice, Wielka Wieś, Gnojnik, Bałtów, Sadowie i Kunów do udziału w konkursie KURS NA POŁUDNIE na reportaż literacki lub multimedialny dotyczący krajów Globalnego Południa (krajów rozwijających się - Afryki, Azji lub Ameryki Łacińskiej). Reportaże mogą poruszać zarówno problemy społeczne, gospodarcze jak i związane z ochroną środowiska. Tematyką reportażu może być np.:
a.    opis życia (sylwetka) wybranej osoby zamieszkującej dowolny kraj rozwijający się, z którą autor/autorka ma kontakt, prezentujący między innymi problemy, z jakimi stykają się mieszkańcy tego kraju;
b.    opis działań podjętych przez miejscową młodzież na rzecz poprawy jakości życia w krajach Globalnego Południa (np. relacja z przeprowadzonej kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”).

Reportaże można nadsyłać w dwóch kategoriach:

- reportaż literacki
Uczestnik przedstawia pracę konkursową w formie tekstu, którego długość powinna wynosić nie mniej niż 1500 znaków ze spacjami i nie więcej niż 5000 znaków ze spacjami.
Do reportażu literackiego można załączyć zdjęcia (maksymalnie pięć sztuk, minimalna rozdzielczość: 1000 pikseli na dłuższym boku), które będą dodatkowym atutem.
- reportaż multimedialny
Uczestnik przedstawia pracę konkursową w formie filmu lub prezentacji multimedialnej, która może łączyć w sobie tekst, zdjęcia, animacje, filmy. Reportaż multimedialny powinien mieć formę jednego pliku możliwego do automatycznego odtworzenia (dopuszczalne formaty: AVI, MP4, WMV). Czas odtwarzania materiału powinien być nie krótszy niż 1 minuta i nie dłuższy niż 5 minut.

W konkursie zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 1000 zł (po 3 nagrody w dwoch kategoriach konkursowych oraz jedna nagroda internautów).

Konkurs odbywa się w ramach projektu pt. "Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej", realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w REGULAMINIE. Reportaże konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich na portalu Młodzi Reporterzy (konieczne jest zalogowanie się).

Termin nadsyłania prac upływa 20.11.2015.

Zapraszamy do udziału!

« Powrót