Projekty

Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy

Data dodania: 24-02-2014

Celem projektu jest inicjowanie i wzmocnienie partycypacyjnych metod w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym w gminach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Odbiorcami projektu będą samorządy, NGO i mieszkańcy gmin wiejskich i małych miast z terenu dwóch województw.

Więcej

Elektro-nie-śmieci

Data dodania: 05-12-2013

Projekt „Elektro – nie – śmieci” opiera się na sieci 20 szkół, włączonych w kampanię na rzecz zbierania, segregowania i odzyskiwania odpadów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych pod opieką nauczycieli/koordynatorów i organizacji pozarządowych

Więcej