Inicjatywy młodych reporterów

Fundacja MiLA oferuje innowacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, kształtujące świadomość ekologiczną, obywatelską, rozwijają przedsiębiorczość oraz poszanowanie dla dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Dzięki atrakcyjnym metodom docieramy do młodych ludzi, ich rodziców oraz całych społeczności, przez co pomagamy im twórczo i odpowiedzialnie wpływać na rozwój lokalny. Przykładem tego są Patrole Elektro – nie – śmieci, interaktywna gra ekologiczna „Gary gra” (www.garygra.pl), czy zestaw edukacyjny CALEO, dzięki któremu młodzież odkrywa mechanizmy zmian klimatycznych oraz metody przeciwdziałania ich skutkom.

 

Patrole „Elektro – nie –śmieci” rozpoczęły swoją misję w różnych miejscach w Polsce. W ich skład wchodzą uczniowie ze szkół odpowiedzialnych ekologicznie, prowadzących aktywne działania na rzecz edukacji ekologicznej w swojej społeczności. Czym się zajmują? Wykrywaniem, śledzeniem, zbieraniem, segregacją elektro-sprzętu, który większość ludzi traktuje jako odpad, niepotrzebny grat. Patrole działają aby te pozorne odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrać i przekazać do zakładów przetwarzania. To one potrafią uczynić z zużytego sprzętu SUROWIEC! Informacji szukaj już wkrótce na naszej stronie. Lada dzień pojawią się ich reportaże, relacje i ciekawostki!