12.09.2014 - Działania młodzieży z Zespołu Szkół w Lubczy

12.09.2014agnieszkaaugustyn

~„Nie bójcie się czynić dobrze…”

Młodzi ludzie mają nie tylko fantazję ale także wysokie aspiracje, własne zdania i opinie, którymi chcą wpływać na otaczającą ją rzeczywistość, a tym samym chcą mieć wpływ na swoją przyszłość. Swojego sojusznika mają w Gminie Ryglice, która chce aby młodzi mogli już teraz decydować o rozwoju swego środowiska i jako jedyna w powiecie tarnowskim bierze udział w programie: „Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy”, który realizowany jest wspólnie z fundacją MILA. Celem programu jest aktywizacja młodzieży oraz utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 W projekcie uczestniczą także uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Lubczy.  Pierwsze spotkanie lokalnych liderów odbyło się 14.01.2014 r. w Sali posiedzeń Rady Miejskiej Miasta i Gminy Ryglice. Animatorami zajęć byli przedstawiciele fundacji oraz Sekretarz Gminy pan Seweryn Gutkowski, którzy w formie zajęć warsztatowych przybliżyli uczestnikom pojęcie partycypacji i plan utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Inicjatywa Urzędu oraz forma spotkania zachęcała do wygłaszania swoich opinii. Adrian Kudroń z klasy III a Gimnazjum powiedział:  „Nigdy tak nie było że młodzież miała prawo do głosu, powinniśmy móc coś zmieniać, dostawać jakieś pole do popisu, móc coś mówić, wyrażać opinie na dany temat”. Nie znaliśmy zasad funkcjonowania MRG, ale wola stworzenia lepszej rzeczywistości, z której młodzi nie będą uciekać, przełamała nasz strach i pełni zapału słuchaliśmy przedstawianych planów. Słowa pani burmistrz – Teresy Połoska były dla nas motywacją do działania. „Myślę, że na młodych trzeba dzisiaj stawiać. Wiem że młodzi uciekają, ale gdy znajdą tutaj miejsce w tej swojej Ojczyźnie to może będzie łatwiej. Wiele ludzi kończy studia. Dzisiaj młodzież jest zdolna. Świat jest otwarty, można kontaktować się ze sobą, ale wiele jest do zrobienia tu na miejscu.[…]”
Kolejne spotkania miały na celu stworzenie projektu konkursowego z zakresu młodzieżowej inicjatywy obywatelskiej. Pomysł MRG dotyczyła zorganizowania aktywnych form zajęć pozalekcyjnych i uzyskała drugie miejsce w Małopolsce. Udział naszych reprezentantów w wizycie studyjnej we Francji dniach 6-13.04.2014 r. był okazją do poznania ciekawych inicjatyw i do wymiany doświadczeń. W wizycie uczestniczył także uczeń naszej szkoły Przemysław Kłusek .
 Najważniejszym etapem naszej współpracy była realizacja opracowanego projektu. Gra terenowa dla uczniów Szkół Podstawowych odbyła się 23.06.2014 r. Każda grupa składająca się z czwórki uczniów otrzymała przygotowaną przez nas mapę Lubczy i kompas. Ich zadaniem  było przejście wyznaczonej trasy, zaliczenie zadań z różnych dziedzin i zebranie maksymalnej liczby punktów, które przyznawane były przez patrole za poprawne odpowiedzi. Pytania dotyczyły architektury i historii Lubczy i gminy. Punkty zadań przygotowaliśmy  między innymi: przy neogotyckim kościele parafialnym, przy cmentarzu wojennym, przy pomniku przyrody, a także przy kapliczkach i zabytkowej architekturze. Sebastian Olszówka, kl. 5a: „To było naprawdę interesujące. Dużo dowiedzieliśmy się o Lubczy. Codziennie idąc do szkoły mijam ciekawą architekturę i pomniki przyrody. Nigdy się im dokładnie nie przyglądałem i nie wiedziałem że są naprawdę cenne. Mam nadzieję, ze niedługo zorganizujecie to jeszcze raz.”
Regina Augustyn, kl. 5b: „Było naprawdę super! Z wielkim entuzjazmem zaznaczaliśmy kolejne odpowiedzi. Nie byliśmy świadomi, że tyle wiemy. Dowiedzieliśmy się też wiele ciekawych rzeczy.”
Takie opinie uskrzydlają i motywują do podejmowania dalszych inicjatyw. Zatem liczymy na wsparcie i zapraszamy do współpracy.Galeria:« Powrót