17 kwi 2014 - Znamy wyniki konkursu na młodzieżowe inicjatywy obywatelskie!

W konkursie na młodzieżowe inicjatywy obywatelskie wzięły udział grupy młodzieżowe (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z terenu gmin i miast objętych działaniami projektu "Partycypacja - dyskutujemy, decydujemy, działamy", tj.: Bałtów, Bejsce, Sadowie (woj. świętokrzyskie), Koszyce, Miechów, Ryglice, Wielka Wieś (woj. mało­polskie).


Kapituła Konkursowa w składzie:

 • Agata Cieślik
 • Krzysztof Florys
 • Tomasz Góra
 • Monika Gromczyk
 • Marta Janeczek
 • Anna Jarzębska
 • Barbara Kazior
 • Jarosław Kuba
 • Anna Skocz.

ustaliła ostateczne wyniki rywalizacji młodzieży:

województwo świętokrzyskie:
1 miejsce: Bałtów, 78,22 pkt, 4000 zł
2 miejsce: Bejsce, 75,78 pkt, 3000 zł
3 miejsce: Sadowie, 62,89 pkt, 3000 zł

województwo małopolskie:
1 miejsce: Miechów, 68,33 pkt, 4000 zł
2 miejsce: Ryglice, 65,24 pkt, 3000 zł
3 miejsce: Koszyce, 61,67 pkt, 3000 zł
4 miejsce: Wielka Wieś, 55,69 pkt, 3000 zł


Cele Konkursu

 1. Integracja młodzieży w celu dyskusji o potrzebach i problemach młodych ludzi w ich gminach i opracowania sposobu ich innowacyjnego rozwiązania
 2. Organizacja działań odpowiadających na potrzeby młodych ludzi
 3. Poprawa infrastruktury i możliwości realizacji zainteresowań, pasji i aktywności młodych ludzi (w zakresie kultury, sportu, rozwoju społecznego i edukacji etc.)
 4. Większe zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz rozwoju lokalnego
Projekty realizowane będą do początku września, ze środków projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.